Nyheter

VÄL GODKÄNT!

Vi har blivit godkända i Energimarknadsinspektionens stora tillsyn över rapportering av elpriser! Vad är Energimarknadsinspektionen för något? – Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet. De arbetar på uppdrag av regeringen (Infrastrukturdepartementet) och verksamheten ska bidra till att regeringens och riksdagens energipolitik genomförs. Under året har det skett en större tillsyn över samtliga elhandlares inrapportering […]

19 oktober 2020
Läs "VÄL GODKÄNT!"