Nyheter

VÄL GODKÄNT!

Vi har blivit godkända i Energimarknadsinspektionens stora tillsyn över rapportering av elpriser! Vad är Energimarknadsinspektionen för något? – Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet. De arbetar på uppdrag av regeringen (Infrastrukturdepartementet) och verksamheten ska bidra till att regeringens och riksdagens energipolitik genomförs. Under året har det skett en större tillsyn över samtliga elhandlares inrapportering […]

19 oktober 2020
Läs "VÄL GODKÄNT!"

Konsumentverket kritiserar el till inköpspris

Konsumentverket har granskat alla elbolag som säljer el till konsumenter, och finner att många bolag använder ”el till inköpspris” i marknadsföringen. Fyra bolag använder ”el till inköpspris” för hela elavtalet. När myndigheten tittat närmare på de fyra bolagens avtalsvillkor framgår att det tillkommer påslag och extra avgifter ovanpå inköpspriset. Det riskerar att bli missvisande. – […]

13 maj 2020
Läs "Konsumentverket kritiserar el till inköpspris"