Medarbetare

Här är vi som arbetar på BestEl

BestEl, avd. Bjärke Energi

Petra Palmgren

Lisbet Samuelsson

Carina Gilborne

BestEl, avd. Vara Energi

Julia Bäck

Lise-Lotte Larsson

Sofia Nilsson

Jessica Jannesson

BestEl, avd. Västra Orusts Energitjänst

Marianne Lundgren

Monica Lindström

Caroline Gustafsson

Ledning

Sigvard Krantz

Stefan Carlson

Krister Hillefors