Avtalsvillkor el

De allmänna avtalsvillkoren är skrivna av Konsumentverket tillsammans med branschorganisationen Energiföretagen.

Nedan finns olika avtalsvillkor gällande elavtal. Avtalsvillkoren kan du ladda ner i PDF-format. Klicka på valfri länk för att öppna respektive dokument.


Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2)

Elhandelsvillkor Konsument. Gäller från och med 2019-02-01 och tills vidare.


Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev)

Elhandelsvillkor Näringsidkare. Gäller från och med 2018-07-01 och tills vidare.


Särskilda villkor Elhandel Anvisat avtal Konsument (rev 2)

Anvisat avtal konsument.


Särskilda villkor Elhandel Anvisat avtal Näringsidkare (rev)

Anvisat avtal näringsidkare.


Elhandelsvillkor konsument och näringsidkare. Gäller från och med 2024-01-01 och tills vidare.

BestEl särskilda villkor 2024-1


Här följer en rad föregående särskilda villkor. Vilka du omfattas av står på ditt avtal. Är du osäker på vilka villkor som gäller för dig kan du kontakta oss!

BestEl särskilda villkor 2023-1

BestEl särskilda villkor 2022-1

BestEl särskilda villkor 2021-1

BestEls särskilda villkor 2020-1

BestEls särskilda villkor 2019-1

BestEls särskilda villkor 2018-1

BestEl särskilda villkor 2018-2

BestEl särskilda villkor 2017-2

BestEl särskilda villkor 2017-1


Konsumentverket