Sälj din produktion till BestEl

Planerar du att bli, eller är du redan producent? Vi köper gärna överskottet av din produktion!

Solproducent:

Under sommarmånaderna sker den största delen av din produktion, samtidigt som du själv använder mindre energi.
Detta innebär allt som oftast ett överskott av producerad energi som levereras ut från din anläggning och kommer andra förbrukare till nytta.

BestEl betalar gärna för din överproduktion. Du får också betalt per kilowattimme du levererar ut på nätet utav din elnätsägare, en så kallad nätnyttoersättning. Den varierar mellan elnätsbolagen och krediteras på din elnätsfaktura.

Vi erbjuder inga fastprisavtal för producerad energi – vi betalar spotpris – 2 öre för din produktion.

Utbetalning

Som utgångsläge blir ditt krediterade belopp innestående hos oss till dess (om) det överskriver 3000 kr. Då sker en utbetalning till ditt angivna kontonummer. Om vi saknar ditt kontonummer eller om det krediterade beloppet inte överstiger 3000 kr räknas det av från din faktura till dess att beloppet är helt utbetalt.