Sälj din produktion till BestEl

Planerar du att bli, eller är du redan producent? Vi köper gärna överskottet av din produktion!

Solproducent:

Under sommarmånaderna sker den största delen av din produktion, samtidigt som du själv använder mindre energi.
Detta innebär allt som oftast ett överskott av producerad energi som levereras ut från din anläggning och kommer andra förbrukare till nytta.

BestEl betalar gärna för din överproduktion. Du får också betalt per kilowattimme du levererar ut på nätet utav din elnätsägare, en så kallad nätnyttoersättning. Den varierar mellan elnätsbolagen och krediteras på din elnätsfaktura.

Vi erbjuder inga fastprisavtal för producerad energi – vi betalar spotpris – 2 öre för din produktion.

Utbetalning

Vi kommer framöver betala ut alla kreditfakturor till producenter (både konsumenter och näringsidkare) oavsett belopp varje månad. Detta fungerar om du är SUS-ansluten eller meddelar kontonummer.
I annat fall blir kreditfakturan ett tillgodo som rullar över på kommande faktura.