Timmätning

Den tekniska utvecklingen gör att vi konsumenter blir mer medvetna om att det går att påverka vår elanvändning för att spara miljö och pengar. Samtidigt kommer nya lösningar och verktyg som underlättar vår vardag och ger oss möjlighet att styra över vår elanvändning.

Sedan 1 oktober 2012 blev det möjligt för alla kunder att få timmätning utan extra kostnad. Elnätsbolaget har tre månader på sig från det att kunden begärt timmätning att leverera detta. Som kund får du sedan din elanvändning per timme presenterade på ”Mina Sidor” varje dag.

Syftet med timmätningen är att du som kund ska kunna ta kontroll över dina elkostnader och bli mer medveten om när på dygnet din elanvändning sker.

Timbaserat elavtal

Med timmätning får du med andra ord kunskap om när på dygnet din elanvändning sker. Vill du spara pengar på din nyvunna kunskap kan du begära att få ett timbaserat elavtal då du kan vara med och påverka din egen elanvändning efter pris. Det innebär att ditt rörliga elpris prissätts timvis utifrån vad motsvarande timme kostar på den nordiska elbörsen där all el köps in.

De som idag har en timavläst elmätare kan teckna ett rörligt avtal där elanvändningen timma för timma matchas mot respektive timmas pris på spotmarknaden, ett sk. timspotsavtal. Därefter räknas ett genomsnittligt timpris ut för respektive månad och blir grund till inköpspriset.

Fördel:

Du har stor möjlighet att spara pengar då du kan styra din elanvändning till den tid på dygnet då elen ligger som lägst. Normalt sätt ligger elpriset som lägst under kvällar, nätter och helger.

Nackdel:

Elpriset kan variera stort under ett dygn och då är det bra om du både har tid och förutsättningar att hålla koll för att kunna styra din elanvändning.

Låter det intressant så är du välkommen att kontakta oss för mer information så hjälper vi dig.

Visste du att:

  • Elpriset brukar vara som högst på vardagar innan folk går till jobbet och när de kommit hem, och som lägst på nätter och helger?
  • De största kostnaderna i hemmet ofta är värme och varmvatten. För dessa underlättar det med utrustning som hjälper till att hålla koll på elpriset och t.ex. automatiskt startar varmvattenberedaren när priset på el är under en viss nivå.