Sponsorpolicy

På BestEl arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling. Vi vill också behålla en lokal prägel genom att satsa på våra kärnområden. Detta åstadkommer vi bäst när vi arbetar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Att arbeta för en hållbar framtid innebär att vi gör vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan för att ge nästa generation de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Det skall samtidigt vara attraktivt att bo och arbeta i våra kärnområden: Bjärkebygden, Västra Orust och Vara. Ett rikt föreningsliv är en viktig del av detta!

För oss på BestEl innebär det att vi väljer att stödja framförallt ungdomar och föreningar som jobbar för en positiv och långsiktig hållbar samhällsutveckling för både miljön och oss människor. Vårt främsta fokus är att verka i våra närområden. BestEl stöttar lokala engagemang och arrangemang som ett led i vårt arbete för att fortsätta vara en personlig och lokal aktör på marknaden.

Här kan du ansöka om sponsring!