Producera egen el

Vad behöver jag göra när jag har bestämt mig för att installera solcellspaneler?

Under en timmes tid strålar det in tillräckligt med energi på jordens yta för att täcka hela mänsklighetens elbehov under ett års tid.

Intresset för att installera solceller på taket har exploderat under senaste åren samtidigt som tekniken för att fånga solens strålar har utvecklats och solpanelernas prisutveckling har varit gynnsam för dig som investerare.

1. Inventera dina förutsättningar

Finns det bra placeringsalternativ för solcellerna och hur blir solvärmens konkurrenskraft gentemot nuvarande uppvärmningskostnad?

2. Bygglov

Ta alltid kontakt med byggnadskontoret för att få reda på lokala bestämmelser om bygglov för solcellsanläggningar.

3. Besök referenser

Den bästa kunskapskällan är anläggningar i drift. Besök och ta lärdom samt förvissa dig om att produkt och installation har varit till belåtenhet.

4. Beställ

Säkerställ att drift-, installations- och skötselanvisningar medföljer leveransen och att det ingår tid för genomgång och kontroll för funktion.

5. Sök ekonomisk stöd

Som mikroproducent kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd för investeringskostnaden. Mer information hittar du på Solelportalen.

6. Nätanslutning

Du måste anmäla till ditt nätbolag att du tänker installera en solcellsanläggning på din byggnad och inkopplingen till nätet måste utföras av behörig elektriker. Om du vill sälja din solel måste du kontakta en elleverantör som är villig att köpa elen och sedan upprätta ett avtal med denne.

Kolla samtidigt med din elnätsägare vad som gäller om du producerar ett överskott av el som går ut på elnätet.

Solcellssystem skall kopplas in av en behörig elinstallatör!

För att kunna sälja din överskottsel måste eventuellt din befintliga elmätare bytas ut vilket ditt elnätsföretag gör.

När din anmälan är godkänd av elnätsföretaget får du ett anläggningsnummer som Du skall ange till den elleverantör du avser att sälja din överskottsel till.

7. Betala

Gör slutbetalningen när anläggningen är drifttagen och allt är till belåtenhet.

8. ROT-avdrag

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme­anläggningar.

OBS: Du kan dock inte både få det ekonomiska stödet från Länsstyrelsen och ROT-avdraget, utan här behöver Du välja ett av alternativen.

9. Moms registrerings nummer

OBS:
Från 1 januari 2017 behöver du inte längre vara momsregistrerad för mikroproduktion om du tjänar mindre än 30 000 kr på verksamheten eller om du inte är näringsidkare.

Du som redan är momsregistrerad för att bedriva mikroproduktion behöver då att avregistrera dig som mikroproducent hos skatteverket. Du behöver avregistrera dig innan 31/12-2016 genom att fylla i blanketten SKV4639 och skicka den till ditt Skattekontor.