Vi erbjuder fastprisavtal! Klicka här för att läsa mer…

9 november 08:17

Anvisad elleverans

Detta pris får du som valt att ännu inte teckna något elavtal. Antingen är du nyligen inflyttad i något av våra nätområden; VAR (Vara), BKE (Bjärke), ORV (Västra Orust) eller HJM (Hjärtum) som BestEl är anvisningsleverantör till eller så har du bara missat att teckna ett avtal. Att du anvisas ett elhandelsföretag innebär att du får köpa el enligt de priser och övriga villkor som det anvisade elhandelsföretaget tillämpar.

Anvisningspriset följer marknadspriset och sätts utifrån BestEls inköpspris på den nordiska elbörsen.

Till vårt inköpspris tillkommer ett påslag som för närvarande är 10 öre(kWh (12,5 öre/kWh inkl. moms), samt elcertifikat. Månadsavgiften för samtliga anvisningsavtal är 50 kr/mån inkl moms.

From 1 februari 2023 höjs påslaget till 20 öre/kWh (25 öre/kWh inkl. moms).

Ring oss för rådgivning! Vi hjälper Dig gärna att teckna ett förmånligt elavtal.