Anvisad elleverans

Detta pris får du som ännu inte tecknat något elavtal. Antingen är du nyligen inflyttad i något av våra nätområden; VAR (Vara), BKE (Bjärke), ORV (Västra Orust) eller HJM (Hjärtum) där BestEl är anvisningsleverantör eller så har du bara missat att teckna ett avtal. Att du anvisas ett elhandelsföretag innebär att du får köpa el enligt de priser och övriga villkor som det anvisade elhandelsföretaget tillämpar.

Anvisningspriset följer marknadspriset och sätts utifrån BestEls inköpspris på den nordiska elbörsen.

Till vårt inköpspris tillkommer ett påslag som för närvarande är 20 öre/kWh (25 öre/kWh inkl. moms), samt elcertifikat. Månadsavgiften för samtliga anvisningsavtal är 50 kr/mån inkl. moms.

Ring oss för rådgivning! Vi hjälper dig gärna att teckna ett förmånligt elavtal.