Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 33.9 42.4 35 63.4 50.8 44.5
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 33.6 42 35 63 50.4 44.1
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 6 mån 100% fossilfri energi 91.5 114.4 35 135.4 122.8 116.5
Fast 1 år 100% fossilfri energi 85.4 106.8 35 127.8 115.2 108.9
Fast 2 år 100% fossilfri energi 95.6 119.5 35 140.5 127.9 121.6
Fast 3 år 100% fossilfri energi 97.3 121.6 35 142.6 130 123.7
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 48.5 60.6 35 81.6 69 62.7
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 61.2 76.5 35 97.5 84.9 78.6

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för augusti månad, inkl elcertifikat (1,88 öre/kWh inkl moms) och vårt påslag som för närvarande är 6,25 öre/kWh inkl moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools timspotpris så snart det är möjligt. Timspotpris är kundunikt och påverkas av när, och hur många kilowattimmar du förbrukar.

För hjälp med följande ärenden ber vi dig kontakta oss via mail eller telefon:

  • pris i elområde 1, 2 och 4
  • pris för näringsidkare

Läs mer om våra olika avtal