Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 65.4 81.8 35 102.8 90.2 83.9
Fast 2 år 100% fossilfri energi 63.8 79.8 35 100.8 88.2 81.9
Fast 3 år 100% fossilfri energi 62.6 78.3 35 99.3 86.7 80.4
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 62.9 78.6 35 99.6 87 80.7
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 65.4 81.8 35 102.8 90.2 83.9
Fast 2 år 100% fossilfri energi 63.8 79.8 35 100.8 88.2 81.9
Fast 3 år 100% fossilfri energi 62.6 78.3 35 99.3 86.7 80.4
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 64.3 80.4 35 101.4 88.8 82.5
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 78.3 97.9 35 118.9 106.3 100
Fast 2 år 100% fossilfri energi 77 96.3 35 117.3 104.7 98.4
Fast 3 år 100% fossilfri energi 76.6 95.8 35 116.8 104.2 97.9
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 70.5 88.1 35 109.1 96.5 90.2
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 94.1 117.6 35 138.6 126 119.7
Fast 2 år 100% fossilfri energi 92.1 115.1 35 136.1 123.5 117.2
Fast 3 år 100% fossilfri energi 91.5 114.4 35 135.4 122.8 116.5
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 78.1 97.6 35 118.6 106 99.7

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för april månad, inkl elcertifikat (1,88 öre/kWh inkl moms) och vårt påslag som för närvarande är 6,25 öre/kWh inkl moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools timspotpris så snart det är möjligt. Timspotpris är kundunikt och påverkas av när, och hur många kilowattimmar du förbrukar.