Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 59.6 74.5 35 95.5 82.9 76.6
Fast 2 år 100% fossilfri energi 59.3 74.1 35 95.1 82.5 76.2
Fast 3 år 100% fossilfri energi 59 73.8 35 94.8 82.2 75.9
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 31.6 39.5 35 60.5 47.9 41.6
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 59.6 74.5 35 95.5 82.9 76.6
Fast 2 år 100% fossilfri energi 59.3 74.1 35 95.1 82.5 76.2
Fast 3 år 100% fossilfri energi 59 73.8 35 94.8 82.2 75.9
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 31.7 39.6 35 60.6 48 41.7
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 72.9 91.1 35 112.1 99.5 93.2
Fast 2 år 100% fossilfri energi 74.3 92.9 35 113.9 101.3 95
Fast 3 år 100% fossilfri energi 74.2 92.8 35 113.8 101.2 94.9
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 38.1 47.6 35 68.6 56 49.7
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 88.9 111.1 35 132.1 119.5 113.2
Fast 2 år 100% fossilfri energi 89.7 112.1 35 133.1 120.5 114.2
Fast 3 år 100% fossilfri energi 89.2 111.5 35 132.5 119.9 113.6
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 64 80 35 101 88.4 82.1

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för maj månad, inkl elcertifikat (1,88 öre/kWh inkl moms) och vårt påslag som för närvarande är 6,25 öre/kWh inkl moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools timspotpris så snart det är möjligt. Timspotpris är kundunikt och påverkas av när, och hur många kilowattimmar du förbrukar.