Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 61.4 76.8 35 97.8 85.2 78.9
Fast 2 år 100% fossilfri energi 62.2 77.8 35 98.8 86.2 79.9
Fast 3 år 100% fossilfri energi 62.5 78.1 35 99.1 86.5 80.2
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 79.4 99.3 35 120.3 107.7 101.4
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 61.4 76.8 35 97.8 85.2 78.9
Fast 2 år 100% fossilfri energi 62.4 78 35 99 86.4 80.1
Fast 3 år 100% fossilfri energi 62.5 78.1 35 99.1 86.5 80.2
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 79.8 99.8 35 120.8 108.2 101.9
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 75.8 94.8 35 115.8 103.2 96.9
Fast 2 år 100% fossilfri energi 76.1 95.1 35 116.1 103.5 97.2
Fast 3 år 100% fossilfri energi 75.5 94.4 35 115.4 102.8 96.5
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 99.8 124.8 35 145.8 133.2 126.9
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 88.3 110.4 35 131.4 118.8 112.5
Fast 2 år 100% fossilfri energi 89.1 111.4 35 132.4 119.8 113.5
Fast 3 år 100% fossilfri energi 91.2 114 35 135 122.4 116.1
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 103.7 129.6 35 150.6 138 131.7

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för januari månad, inkl elcertifikat (1,88 öre/kWh inkl moms) och vårt påslag som för närvarande är 6,25 öre/kWh inkl moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools timspotpris så snart det är möjligt. Timspotpris är kundunikt och påverkas av när, och hur många kilowattimmar du förbrukar.