Fyra elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska kraftnät driver det svenska stamnätet och set till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Gränserna mellan områdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom landet.

Varför görs uppdelningen?

Syftet med fyra elområden istället för som tidigare ett för hela landet var att stimulera så fler kraftverk byggs där det råder underskott på el. Det ska även stimulera till utbyggnad av elnäten för att kunna föra mer el inom Sverige.

Vad innebär uppdelningen?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att kunna transportera el inom Sverige. Indelningen i fyra elområden kommer innebära att att priserna på elen påverkas av hur tillgång och efterfrågan av el ser ut i det elområde du bor i. Det kommer att kunna innebära att elpriset periodvis varierar mellan de olika elområdena.

För mer information, besök Energiföretagens hemsida.