Fyra elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Gränserna mellan områdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom landet.

Varför görs uppdelningen?

Syftet med att Sverige delades upp i fyra elområden var att stimulera så att mer produktion byggs där det råder underskott på el. Det ska även stimulera till utbyggnad av elnäten för att kunna distribuera mer el inom Sverige.

Vad innebär uppdelningen?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att kunna transportera el inom Sverige. Det innebär att elpriset varierar mellan olika elområden.

För mer information, besök Energiföretagens hemsida.