Frågor om elpriskompensationen

Den av riksdagen utlovade elpriskompensationen betalades ut nu i april.

Du som är nätkund hos Bjärke Energi, Västra Orusts Energitjänst eller Vara Energi och som är berättigad till kompensationen har nu fått den utbetald via BestEl.

1. Faktura med minusbelopp innebär att du har pengar tillgodo hos oss. Dessa kommer vi att räkna av på din/dina fakturor till dess att stödet är fullt utbetalt.

2. En del internetbanker visar inte e-fakturor med negativt belopp eftersom det inte finns något för dig att godkänna. För dig som saknar e-fakturan finns den tillgänglig på Mina Sidor och i appen.

3. Hur mycket pengar du fått tillgodo står på fakturans baksida.

Det är elnätsbolagen som fått i uppdrag att genomföra utbetalningen så bor ni i annat elnät än nämnda ovan och har frågor om elpriskompensationen så är det dit ni får vända er.

20 april 2022
← Se fler inlägg