Ångerrätt

När du tecknar ett avtal via telefon, internet eller på en plats utanför vår affärslokal har du alltid 14 dagars ångerrätt. 

Ångerrätten börjar gälla från den dagen du får din skriftliga bekräftelse från BestEl. Om du har begärt att el ska levereras under de 14 dagar som du har rätt att ångra avtalet, så kommer du att debiteras för denna fram tills vi har fått ditt besked om att du ångrar avtalet. Du kan läsa mer om Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på Konsumentverkets webbplats.

Om du vill ångra ditt avtal kan du:

  •  använda Konsumentverkets ångerblankett och skicka till info@bestel.se
  • skriva ett eget brev och skicka till oss antingen via e-postadressen ovan eller på adress BestEl, Box 51, 53421 VARA
  • ringa oss på telefon 0512-79 70 80, 0322-650 500 eller 0304-548 80

Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl. Dina respektive våra skyldigheter att fullgöra avtalet upphör i och med att du ångrar ditt avtal.