Om oss

Välkommen till en lokal, personlig elleverantör som bryr sig!

BestEl startades år 2000 av tre ekonomiska föreningar; Bjärke Energi, Vara Energi och Västra Orusts Energitjänst.
Här har vi också lokalkontor och reception där vi gärna tar emot dig som kund och guidar dig i denna något snåriga bransch. Din geografiska plats spelar ingen roll, BestEl-kund kan du bli oavsett var i landet du bor!
Vår filosofi är att utföra vårt arbete på det sätt som är bäst för dig som kund.
Elbranschen kan vara svårbegriplig och det är vårt ansvar att förmedla information och kunskap till dig så att du känner dig trygg i ditt val av både elhandlare och elavtal.

Här på BestEl hittar du professionella medarbetare med lång erfarenhet. Vi håller oss ständigt uppdaterade, både vad gäller omvärld, regelverk och elmarknad. Vi arbetar för att du som kund ska känna dig trygg och omhändertagen i din kontakt med oss.

Vi går till jobbet och arbetar med följande ledord i ryggen:

Enkelt – Våra kundrelationer präglas av enkelhet utifrån kundens perspektiv.

Hållbart – Vi arbetar med en långsiktig hållbar utveckling som omfattar kundrelation, ekonomi och miljö.

Nära – Vi är kundernas personliga rådgivare.

Vår förhoppning är att vi förmedlar vår vision till dig som kund och att vi får vara ditt självklara val av elleverantör.