Flyttanmälan

Ska du flytta?

Vi vill fortsätta leverera el till dig!
Om du vill ta med oss till din nya adress bockar du i rutan:
Vill du ta med dig ditt avtal till din nya adress?

Du behöver anläggningsuppgifter från nätbolaget, det är viktigt att du anmält din inflytt där innan du tecknar elavtal.

Är du ny kund hos oss? Använd dig av Teckna-avtalsstegen på vår förstasida.