Ny information om högkostnadsskydd på el

Den 16 november godkände Energimarknadsinspektionen det förslag på stöd för höga elpriser som Svenska kraftnät och regeringen presenterade i slutet av oktober med tillägget att det införs ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. Taket berör endast större företag med hög elförbrukning.

Idag den 30 november höll regeringen presskonferens tillsammans med Svenska Kraftnät och Försäkringskassan där man presenterade när och hur stödet ska betalas ut.

Försäkringskassan får uppdraget att sköta utbetalningen till elkonsumenten och det beräknas att utbetalningarna för privatpersoner ska kunna göras i februari månad. Stödet ska betalas ut per automatik och kräver alltså inget ansökningsförfarande. Det är ännu oklart när stödet för företagen kommer att betalas ut.

Enligt förslaget kommer alla kunder, det vill säga alla hushåll, företag, myndigheter, föreningar och organisationer, som har ett elnätsavtal omfattas av stödet. Stödet kommer gå till den person som stod för elnätsavtalet den 17 november. Den ersättning som stödet ger, ska beräknas utifrån hela den elanvändning (antal kWh) man betalat för under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. För SE3 hamnar stödet på 50 öre/kWh och för SE4 hamnar stödet på 79 öre/kWh. Enligt förslaget utgår inte någon ersättning för elprisområde SE1 och SE2.

Din förbrukning kan du se på Mina Sidor på vår hemsida.

30 november 2022
← Se fler inlägg