Elpriskompensation

Regeringen har tillsammans med Svenska Kraftnät (SvK) tagit fram beslut om elpriskompensation.

När, och av vem den utbetalas, är ännu inte beslutat.

Ersättningen baseras på vad du förbrukat under perioden oktober 2021-september 2022.

Både du som har fastpris och du som har rörligt pris får del av pengarna.

För oss i SE3 betalas följande ut, oavsett om du är konsument eller näringsidkare:

Förbrukning oktober 2021-september 2022 x 0,5 = din ersättning.

Exempel: Förbrukning 10000 under ovanstående period.

10000*0,5 = 5000kr i ersättning.

17 november 2022
← Se fler inlägg