FLYTTA MED BESTEL

Jag ska flytta och vill bli kund hos BestEl på min nya adress, hur gör jag?

Uppgifter vi behöver ha av dig för att kunna ansluta dig till BestEl är: personuppgift på den som står på elnätsavtalet from dagen för övertagande, det måste vara samma person på elhandelsavtalet. Anläggningsadress och anläggnings-ID, samt årsförbrukning.
Samma datum som finns angett hos elnätet (för övertagande) måste anges till oss för att vi ska kunna starta leveransen samtidigt. Annars fördröjs vår start med 14 dagar. Under den tiden får du en anvisad leverans från elhandlaren som elnätet samarbetar med.

Jag vill byta leverantör och bli kund hos BestEl, hur gör jag?

Uppgifter vi behöver ha av dig för att kunna ansluta dig till BestEl är: personuppgift på den som står på elnätsavtalet och elhandelsavtalet idag, då det måste vara samma. Anläggningsadress och anläggnings-ID, samt årsförbrukning. Du behöver också veta vilket datum du är fri att byta från din nuvarande leverantör.
I samband med byte av elleverantör sker inget avbrott i din leverans, det sker alltid sömlöst. Det är inte heller så att din nuvarande leverantör kan avsluta leveransen utan att en ny leverantör tar vid.