RÖRLIGT PRIS/TIMSPOTPRIS

Vad är det för skillnad på rörligt schablonpris och rörligt timpris?

Om din elnätsägare läser av din elmätare en gång i månaden är du en schablonavräknad kund och ditt elpris för den månaden baseras på månadens medelpris från Nord Pool. Det vill säga att alla dina kWh får samma pris för hela månaden oavsett när du förbrukar dem. Men om ditt elnätsbolag läser av din elmätare timme för timme, då matchas varje kWh du använder mot timpriset på Nord Pool. Du debiteras då timme för timme utifrån aktuellt spotpris (+ våra påslag) vilket summeras ihop till en total månadskostnad som du kan se på din faktura.

Fler och fler elnätsägare övergår till att timavräkna sina kunder och det kommer att ge dig och alla kunder större möjligheter att själva påverka sin kostnad för elen genom att planera er elanvändning. När din elnätsägare övergår till att timavräkna dig och övriga kunder i ditt elnätsområde kommer du som har ett rörligt elhandelsavtal automatiskt att debiteras utifrån timpriser.
BestEl hjälper dig gärna att bli timavräknad! Notera att du inte kan återgå till att bli schablonavräknad när din avräkningsmetod ändrats till tim.

Med timavräknad mätare har du alltså chans att själv påverka priset per kWh.

Sommartid/vintertid?

Det kan verka rörigt med sommartid och vintertid och hur din förbrukning räknas utifrån mätaren som alltid står i normaltid och börsen som ändrar från vinter/sommartid.
Du som konsument behöver bara utgå från vad klockan är nu, och styra din förbrukning efter det. Vårt system ser till att du blir rätt debiterad.

Varför skiljer sig priset på Nord Pool mot det jag får betala?

Grundstenen i priset är inköpspris från Nord Pool.
Det tillkommer därefter avgifter för handel, effektreserv och avgifter till SvK, och eventuell skillnad mellan växelkurserna. Avgifterna tillsammans med inköpspriset från Nord Pool utgör det vi kallar för BestEls inköpspris.

Andra kostnader som tillkommer:
Elcertifikat (har under 2022 varierat mellan 1,20-1,21 öre/kWh ex moms)
Kundunikt påslag (för närvarande 5 öre/kWh ex moms)

Priserna från Nord Pool presenteras i första hand i EURO. Väljer man att visa beloppet i SEK visas inga avgifter för växelkurs.