BestEl

Din personliga elleverantör!

Historiskt rörligt pris

Nedan följer BestEls inköpspris månad för månad några år tillbaka i tiden. Priserna gäller elområde 3.

Tillkommer gör vårt påslag, elcertifikat och moms. Påslaget varierar beroende på om Du har rörligt pris eller anvisningspris.

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
2005 20,97 23,09 28,03 28,31 28,82 24,76 27,42 29,14 27,53 30,42 29,51 33,29
2006 37,3 40,6 49,15 45,89 32,91 41,87 45,27 61,94 60,27 47,57 42,34 29,34
2007 24,92 27,64 22,04 20,51 20,25 24,98 20,54 25,04 29,97 34,72 42,59 43,06
2008 43,45 37,2 30 40,84 35,73 53,97 55,84 61,37 70,21 59,45 53,54 48,18
2009 44,14 41,71 39,53 37,56 35,04 38,57 36,72 37,66 36,25 36,16 37,9 50,13
2010 67,1 93,16 62,3 43,9 41,35 43 45,28 42,23 48,4 49,39 55,93 85,5
2011 63,57 57,73 56,67 49,25 49,22 45,05 37,48 39,75 29,92 29,48 40,7 31,12
2012 34,91 48,94 26,69 28,23 27,87 24,95 11,85 23,01 25,46 30,61 30,53 39,75
2013 37,84 34,43 37,82 38,15 32,33 30,52 30,02 35,91 40,47 37,84 33,97 30,44
2014 30,6 27,44 24,04 24,96 32,52 30,16 27,89  32,24  34,21  29,56  29,65  31,14
2015 30,02 29,63  25,01  24,69  21,93  15,33  9,40  17,40  20,73  23,62  26,12  20,03
2016  32,28  19,64  21,1  21,16  23,02  32,94  28,5  30,34  29,18  36,67  42,23  34,22
2017 31,91  32,85  30,21  28,7  30,08  27,6  30,81  33,65  36,12  30,61  33,08  31,83
2018 33,4  41,51  47,38  41,54 34,96 46,54 55,32 58,61 52,37 47,24 53,77 54,05
2019 57,94 49,4 42,87 43,28 38,71 27,6 37,87 40,95 38,41 43,85 47,39 41,36
2020 28,66