Dagspriser, Nord Pool

Varje dag kl 13:07 publiceras de rörliga timspotpriserna för nästkommande dag.
Det kan vara av intresse främst för dig med rörligt timspot-avtal, eftersom din samlade månadskostnad baseras på antal kilowattimmar förbrukade under varje timme, och vad just den timmen haft för pris.
På så sätt kan du ”styra” ditt eget elpris, bl a genom att tvätta och köra diskmaskinen under de timmarna då elpriset är lågt.

Via länken kommer du till priserna för Sverige:
Dagspriser, Nord Pool