Elens ursprung

Den el vi sålde 2023 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,03 g koldioxid och 0,002 g radioaktivt avfall per kWh. Vår ursprungsmärkning grundas till 100% på ursprungsgarantier.