Elens ursprung

Den el vi sålde 2022 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,01 g koldioxid och 0,001 g kärnbränsleavfall per kWh. Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.