Avtalsbeskrivning

BestEl FAST

Ett fastprisavtal ger dig som kund tryggheten att veta ditt elpris under en avtalad tid. Priset ligger fast under hela avtalstiden oavsett vad som händer på marknaden. 60-90 dagar innan ditt elavtal går ut aviseras du om detta och får en möjlighet att teckna om ditt elavtal. (Detta gäller dock inte korttidsavtalen som tecknats under en tid mindre än 1 år)

BestEl RÖRLIGT

Ett rörligt elavtal passar dig som är intresserad av att alltid betala aktuellt marknadspris. Detta pris kan komma att variera ganska mycket beroende på hur marknaden utvecklas.

Ett rörligt elavtal följer den nordiska elbörsens pris. Ett genomsnittligt inköpspris räknas fram för varje leveransmånad. Till detta pris tillkommer sedan ett påslag på 3,8 öre/kWh samt kostnaden för elcertifikat.

De som idag har en timavläst elmätare kan teckna ett rörligt avtal där elanvändningen timma för timma matchas mot respektive timmas pris på spotmarknaden, ett sk. timspotsavtal. Därefter räknas ett genomsnittligt timpris ut för respektive månad och blir grund till inköpspriset. Påslaget på ett sådant avtal är 2 öre/kWh istället för 3,8 öre/kWh, därtill kostnad för elcertifikat.

BestEl COMBO

Är du kanske en av dem som ställer dig frågan: Skall jag ha tryggheten med ett fast pris eller skall jag ha rörligt avtal som följer marknadspriset? Hos oss kan du naturligtvis få båda alternativen på samma gång.

Med COMBO får du ett fast pris på 50% av din elanvändning varje månad och 50% blir rörligt. Det bästa av två världar!

BestEl SMART

BestEl Smart är en finansiell portfölj där vi köper el dagligen för tre år framöver. Vid varje årsskifte stäms portföljen av och nytt elpris sätts för det kommande året.

BestEl Smart är ett tryggt avtal med lång löpande avtalstid. Du som kund får alltid ett pris som bygger på gjorda inköp. Det innebär att du aldrig hamnar i fel period för omförhandling. Du kan enkelt följa prognosen och andelen gjorda inköp för tre år framöver via vår hemsida.

Detta avtal passar dig som vill ha ett avtalspris som följer marknaden men utan att behöva omförhandla varje år.

Ta mig till startsidan där jag tecknar elavtal.