Smartavtalet – något för dig?

Kan du tänka dig ett stabilt elavtal som löper på utan att du behöver ta ny ställning vid varje omförhandling? Ett elavtal som speglar marknadspriserna tre år bakåt i tiden samtidigt som det kapar pristopparna.
Då kanske BestEls Smartavtal är något för dig?

Fyra gånger om året görs en ny prognos där du kan se utvecklingen på ditt elpris och elpriset
justeras sedan början på varje år.

Läs mer här

2 april 2013
← Se fler inlägg