BestEl

Din personliga elleverantör!

BestEl Smart

Med BestEl SMART får du en möjlighet att ta del av det bästa med fast och rörligt elpris. BestEl Smart ger Dig ett utjämnat rörligt elpris = det rörliga prisets fördelar samtidigt som Du betalar ett fast årspris. BestEl Smart är med ett annat ord en aktiv energiförvaltning där du som kund lämnar över ansvaret till oss.

Vi vill ge svar på elkundens ständiga dilemma:

  • ska man köpa sin el på spotmarknaden med allt vad det innebär av osäkerhet och krånglig bevakning?
  • ska man ha ett fastprisavtal och inte veta när eller hur länge man skall binda elpriset?

Svaret är BestEl Smart och det här kan vi erbjuda dig:

  • en exklusiv möjlighet att över åren få ett jämn och låg elkostnad.
  • stora möjligheter att sänka ditt elpris genom att vi aktivt förvaltar och bevakar marknaden åt dig.
  • tid – inget mer tidsödande arbete med att följa prisernas upp- och nedgångar på marknaden. Det sköter vi.
  • tillgång till rapporter med resultat och prisprognoser en gång per kvartal.

Så fungerar det:

BestEl Smart fungerar på så sätt att Du som kund tecknar avtal med BestEl för en period om 3 år. Vid varje årskifte förlängs avtalet med ytterligare ett år.

Varje dag köper vi in en liten del av din förväntade elbehov för  tre år framöver. Med detta sätt att köpa el minskas risken för att behöva köpa hela det prognostiserade behovet när elen är dyr.

Dessutom kommer vi aktivt att handla med dessa volymer för att försöka göra en vinst som kommer Dig tillgodo i form av lägre elkostnad.

Vid varje årskifte kommer du att få reda på vad elpriset för det kommande året kommer att bli. Under året får du ta del av kvartalsvisa prognoser som visar vad slutpriset kommer att hamna på.

Vanliga frågor:

När kan jag nyteckna mig för BestEl Smart?

Du kan teckna dig när som helst för BestEl smart genom att ringa vår kundtjänst.

När startar leveransen?

BestEl smart startas enbart varje årskifte. Detta innebär att när du än tecknar dig under året sker leverensstart nästkommande årskifte. Fram tills dess kan du välja antingen fast eller rörligt elpris.

När får jag reda på priset och hur länge gäller detta?

Ditt pris får du i årskiftet när leveransen startar. Sedan får du en avisering varje årskifte om vad priset blir. Priset gäller då för ett helt år. Under året får du kvartalsrapporter genom att logga in här.

Hur får jag reda på mina inloggningsuppgifter?

Har du förlorat de uppgifter du fick från oss när du tecknade avtalet kan du ringa eller maila kundtjänst för att få nya inloggninguppgifter.
BestEl Smart ger Dig ett pris på Din elkraft som långsamt svänger med i variationerna på elmarknaden. Dessutom har du alltså stora möjligheter genom den aktiva förvaltningen att sänka elkostnaden.