BestEl Smart

Hej!

Här har du tidigare Loggat in för att se din SMART-prognos.
Detta har byggts om, nu ser du istället dina dokument på Mina Sidor
(du loggar in med bank-id eller ditt kundnummer).
i december månad varje år skickar vi ut mer information, precis som vanligt.
du får gärna kontakta vår kundtjänst om du har några frågor.

Med BestEl SMART får du en möjlighet att ta del av det bästa med fast och rörligt elpris. BestEl Smart ger dig ett utjämnat rörligt elpris = det rörliga prisets fördelar samtidigt som du betalar ett fast årspris. BestEl Smart är med ett annat ord en aktiv energiförvaltning där du som kund lämnar över ansvaret till oss.

Så fungerar det:

BestEl Smart fungerar på så sätt att du som kund tecknar avtal med BestEl för en period om 3 år. Vid varje årsskifte förlängs avtalet med ytterligare ett år.

Varje dag köper vi in en liten del av din förväntade elbehov för  tre år framöver. Med detta sätt att köpa el minskas risken för att behöva köpa hela det prognostiserade behovet när elen är dyr.

Dessutom kommer vi aktivt att handla med dessa volymer för att försöka göra en vinst som kommer dig tillgodo i form av lägre elkostnad.

Vid varje årsskifte aviserar vi vad elpriset för det kommande blir. Under året får du ta del av kvartalsvisa prognoser på Mina Sidor där du kan följa prisutvecklingen för nästkommande år.  

BestEl Smart ger dig ett elpris som långsamt svänger med i variationerna på elmarknaden.