Nyheter

Lägre elpriser augusti 2023 än 2022

Elpriset påverkas av många faktorer, och är alltid beroende av de aktuella förutsättningarna. På den nordiska elmarknaden är variationer i nederbörd, vind och temperaturer speciellt viktiga, men prisändringar på naturgas får också väldigt stor betydelse. I augusti 2022 nådde det nordiska systempriset på el (spotpriset på elbörsen) rekordhöga nivåer, månadsgenomsnittet uppgick till 222,86 Euro/MWh (ungefär […]

8 september 2023
Läs "Lägre elpriser augusti 2023 än 2022"