Angående brev från Energimyndigheten om Cesarkonto

Energimyndigheten har skickat brev till er producenter med information om att avgiftsbelägga Cesarkontot för Elcertifikat med 200 kr/år. Med tanke på den låga ersättningen för elcertifikat idag, kommer det för många inte att vara ekonomiskt lönsamt att behålla detta konto.

Gå inte miste om din solbonus

Observera dock att när det gäller Cesarkontot för Ursprungsgarantier (UG) är den avgiftsfri än så länge. Var observant på att om du avregistrerar kontot för elcertifikat så bör du låta UG-kontot vara kvar. Annars kommer du gå miste om den solbonus som idag betalas ut till dig.

Mer information hittar du på energimyndighetens hemsida: https://www.energimyndigheten.se/ Mer information om vår solbonus hittar du här: https://www.bestel.se/elens-ursprung/solbonus/

11 mars 2021
← Se fler inlägg