Solbonus

BestEl erbjuder dig som privatkund och mikroproducent av solel en fin bonus för den el du själv inte använder.

Förändring solbonus 2021-01-01

Vid årsskiftet genomförs en prisförändring för redan befintliga solbonuskunder.
I takt med att priserna på solceller har sjunkit och att anläggningsstorlekarna hos
våra kunder har ökat så behöver vi från och med år 2021 sänka vår mest förmånliga ersättning som du får idag. Precis som tidigare får din produktion inte överstiga din årskonsumtion.
Självklart kommer vi fortsätta erbjuda dig som satsar på solceller och producerar solel ett bra elavtal.

Beroende på hur stor anläggning du har samt om du är privatperson eller näringsidkare har vi två erbjudanden som gäller från och med 2021-01-01.

  • Om du har en solcellsanläggning som är maximalt 15 kW erbjuder vi spotpris + 15 öre/kWh
  • Om din anläggning är mellan 15 kW och 43,5 kW erbjuder vi spotpris + 10 öre/kWh
  • Om du är näringsidkare och din anläggning är mindre än 43,5 kW erbjuder vi spotpris + 10 öre/kWh

För att ta del av denna bonus krävs att

  • du är eller blir elhandelskund hos BestEl, dvs att du även köper den el du själv använder från BestEl
  • din produktion INTE överstiger din årskonsumtion
  • du inte har en högre säkring i anslutningspunkten än 63 A
  • produktionen kommer enbart från solceller
  • du levererar dina ursprungsgarantier till BestEl

Vi berättar gärna mer! Du når oss enkelt via något av våra telefonnummer eller genom att maila till info@bestel.se.