VÄL GODKÄNT!

Vi har blivit godkända i Energimarknadsinspektionens stora tillsyn över rapportering av elpriser!

Vad är Energimarknadsinspektionen för något? – Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet. De arbetar på uppdrag av regeringen (Infrastrukturdepartementet) och verksamheten ska bidra till att regeringens och riksdagens energipolitik genomförs.

Under året har det skett en större tillsyn över samtliga elhandlares inrapportering för att säkerställa att så få kunder som möjligt råkar ut för felaktiga och oseriösa elavtal.

Hör av dig till oss om du vill teckna ett elavtal utan dolda avgifter och missvisande villkor.
Vi lovar att alltid ge dig ett schysst elavtal där du vet vad du betalar för!

/BestEl

19 oktober 2020
← Se fler inlägg