Läget på elmarknaden!

Vad händer med elpriserna och varför är det så stor skillnad beroende på var du bor i Sverige?

Mycket förenklat:
I juli månad var det fullt i vattenmagasinen och det rörliga elpriset var rekordlågt.

Att priserna vänt kraftigt uppåt beror på många saker.  Augusti hade torrare väder och de som producerar vattenkraft hade bättre kontroll på när de fick bäst betalt och kunde anpassa sin produktion. Brist på el från vindkraft samtidigt som elnätet i Sverige inte räcker till är ytterligare några av orsakerna.  Kapacitetsbristen i landets elnät  resulterar i att elkunder i södra Sverige betalar mer för elen än om man bor i norra delarna av landet. Följ oss för att få information om vad som händer på elmarknaden.  Vill du prata elpriser, avtal och få råd så är du välkommen att slå oss en signal.

11 september 2020
← Se fler inlägg