Konsumentverket kritiserar el till inköpspris

Konsumentverket har granskat alla elbolag som säljer el till konsumenter, och finner att många bolag använder ”el till inköpspris” i marknadsföringen. Fyra bolag använder ”el till inköpspris” för hela elavtalet. När myndigheten tittat närmare på de fyra bolagens avtalsvillkor framgår att det tillkommer påslag och extra avgifter ovanpå inköpspriset. Det riskerar att bli missvisande.

– Priset är avgörande när konsumenter väljer elleverantör. Därför måste prisuppgifterna vara korrekta och tydliga, annars får konsumenterna svårt att välja det mest förmånliga. Man måste på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra priset hos olika bolag, säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket.

Myndigheten bedömer att den marknadsföring av elavtal till inköpspris som sker idag är vilseledande och otillbörlig, vilket betyder att den inte följer lagen. De bolag som får kritik för ”inköpspris” förutsätts ändra sin marknadsföring så den följer lagen.

Konsumentverket 12 maj -20

Granskningen i sin helhet.

13 maj 2020
← Se fler inlägg