Kontoren stänger för besök

Som en följd av utvecklingen kring Coronaviruset har BestEl beslutat att stänga kontoren för besök. Detta för att skydda människors hälsa och bidra till begränsad smittspridning i samhället. Beslutet gäller tills vidare.

Vår kundservice finns som vanligt att nå via telefon och mail.

13 mars 2020
← Se fler inlägg