Energiskatt och moms 2017

All elektricitet som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lag. Energiskatt och moms bestäms varje år av riksdagen, vilket innebär att du inte kan påverka den. Momsen är densamma i hela landet men i vissa län och kommuner i norra Sverige får man ett avdrag på 9,6 öre/kWh på elfakturan om elen använts inom hushåll och tjänstesektorn.

Från och med den 1 januari 2017 ändras reglerna för energiskatt på el. Då är det en skattesats som gäller för all el i Sverige, med möjlighet till avdrag eller återbetalning för vissa kunder, istället för som tidigare reducerad energiskatt för dessa kunder.  Nedan ser du de nya priserna exkl. moms med 2016 års värden inom parentes samt mer information om de ändrade reglerna.

  • Elleverans med normal energiskatt: 29,50 (29,20) öre/kWh.
  • Elleverans med avdragsberättigad energiskatt: 19,90 (19,30) öre/kWh (se förteckning nedan över berörda kommuner).

De nya reglerna innebär även följande:

  • Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström måste ansöka om återbetalning hos Skatteverket (dessa företag har rätt till återbetalning på 0,5 öre/kWh av energiskatten). Vi som elhandelsleverantör har inte längre möjlighet att hantera skattereduktion direkt på elfakturan åt er.
  • Skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket. Information om vad som menas med ekonomiska svårigheter finns på Skatteverkets webbsida/rättslig vägledning.
  • Är din elanvändning större än 20 GWh el per år, kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga hos Skatteverket. Detta innebär att ni sköter hanteringen av elskatten själva.

För mer information om skatter finner du hos Skatteverket på länkarna nedan:

Du betalar lägre energiskatt om du bor i:
Norrbottens län Samtliga kommuner
Västerbottens län Samtliga kommuner
Jämtlands län Samtliga kommuner
Västernorrlands län Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
Gävleborgs län Ljusdal
Dalarnas län Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
Värmlands län Torsby
10 januari 2017
← Se fler inlägg