Höjd kvotplikt och energiskatt

För att stödja ny förnybar elproduktion i Sverige har riksdagen beslutat att höja kvotplikten genom elcertifikatsavgiften. Kvotplikten höjs från dagens 23,1 procent till 24,7 procent. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2017.
Under 2016 har elcertifikatspriset i genomsnitt legat på ca 4 öre/kWh. Utifrån den förutsättningen innebär höjningen för dig som kund med rörligt elpris att priset ökar med ca 1 öre/kWh.

Från den 1 januari 2017 höjs samtidigt energiskatten från dagens 29,2 öre/kWh till 29,5 öre/kWh.

vindkraftverk

9 december 2016
← Se fler inlägg