Sänkt energiskatt 2016

slutkund

Regeringen har nu beslutat om vilka skattesatser för energiskatten på el som ska gälla för 2016. Mycket positivt för dig som elkund att skatten sänks.

Från 1 januari 2016 sänks energiskatten med 0,2 öre/kWh från 29,4 öre/kWh till 29,2 öre/kWh.

För norrlandkommuner med nedsatt skattesats sänks energiskatten med 0,1 öre/kWh från 19,4 öre/kWh till 19,3 öre/kWh.

19 november 2015
← Se fler inlägg