Ingen höjning av elskatten 2014

Vi kan meddela att energiskatten på el blir densamma för år 2014 som för 2013 enligt budgetpropositionen. Det innebär 29,3 öre/kWh för hushållen (19,4 öre/kWh i vissa kommuner i norra Sverige).

Johnér Bildbyrå AB +46 8 644 83 30 www.johner.se info@johner.se sales@johner.se

21 november 2013
← Se fler inlägg