Binda eller inte?

Under vinterhalvåret är elpriset som mest känsligt för låga temperaturer. Om dessutom kärnkraften strular när efterfrågan är hög, så reagerar elpriset direkt.

Nu när våren kommer är det dock andra kombinationer som påverkar elpriset.
En viktig faktor är tillgången på vatten i magasinen. När snösmältningen kommer igång brukar elpriset sjunka. Efterfrågan på el sjunker i takt med att temperaturen stiger vilket också resulterar i lägre elpriser.

Historiskt sett brukar elpriset följa samma mönster varje år med sjunkande elpriser under vår, sommar och höst.
Chansen att göra en bra deal med ett rörligt elavtal är större än risken du tar under kommande månader.

2 april 2013
← Se fler inlägg