Halverade rörliga priser

Just nu rasar priserna avseende rörligt elpris på den nordiska elbörsen Nordpool. Elpriserna har halverats på en veckan och dagens dygnspris väntas bli 7,4 öre/kWh. Samtidigt fortsätter de svenska vattenmagasinen att stiga till en historiskt hög nivå.

6 oktober 2011
← Se fler inlägg