Vad styr elpriset?

De viktigaste faktorerna som styr elprisets utveckling är tillgången på vatten i magasinen, råvarupriset på kol och olja samt kärnkraftens tillgänglighet.

Läget under hösten ser stabilt ut då vattenmagasinen fylldes från rekordunderskott a april till normal nivå i augusti.

De ekonomiska problem vi ser i USA och flera europeiska länder och rädslan för en ny kris liknande den under 2008-2009 är stor. Vid en lågkonjunktur minskar efterfrågan på energiråvaror vilket i sin tur för med sig fallande priser.

Flera kärnkraftsreaktorer kommer under september – november tas ur drift för underhåll, planen är dock att dessa ska tas i bruk innan vinterperioden igen.

Sammanfattningsvis bör elpriset ligga stabilt under hösten.

17 augusti 2011
← Se fler inlägg