Höjd Energiskatt från och med 1 januari 2011

Vid årskiftet justeras energiskatten på el motsvarande höjning av konsumentprisindex. Det innebär att energiskatten i södra Sverige höjs med 0,3 öre/kWh till totalt 28,3 öre/kWh exkl moms. För vissa kommuner i norra Sverige höjs skatten med 0,2 öre/kWh till totalt 18,7 öre/kWh exkl moms. Energiskatten för tillverkande industri är oförändrad.

10 december 2010
← Se fler inlägg