Samarbetsavtal med DinEl

Ägarna till BestEl AB har tecknat ett samarbetsavtal med DinEl AB om elhandelsverksamheten

Samarbetet innebär att BestEl precis som tidigare fortsätter serva kunderna med kundtjänsterna i Vara, Sollebrunn och Ellös.

Avtal och elleveranser löper vidare med oförändrade villkor och priser.

Genom avtalet kommer BestEl även fortsatt kunna erbjuda olika typer av avtalsformer med konkurrenskraftiga villkor och bra priser. Redan från den 1 december levererar BestEl som effekt av samarbetet 100 % förnybar el till alla privatkunder.

Mer information lämnas av Sigvard Krantz, VD BestEl AB, tel 0322-650 540.

22 november 2010
← Se fler inlägg