Säkra Ditt rörliga pris under vintern

För Dig som har Rörligt-, Tillsvidare- eller Anvisningspris, har vi nu tagit fram möjligheten för Dig att kunna säkra Ditt pris 4 månader, så Du inte riskerar att få lika höga kostnader för elen som i fjol vinter. Efter 4 månader återgår Ditt avtal till BestEl Rörligt igen. Kontakta oss för att få hjälp samt bästa dagspris.

9 november 2010
← Se fler inlägg