Sv Kraftnät flaggar för ansträngd effektsituation

Vi uppmanar våra kunder att vara sparsamma med sin energiförbrukning under kommande dagar.

Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska stamnätet, har på torsdagsförmiddagen varnat för ansträngd effektsituation i morgon, fredag, och på måndag i Sverige.

Utöver vädret är anledningen att fyra kärnkraftsreaktorer i nuläget står stilla. Det gäller tre reaktorer i Ringhals och en i Forsmark. Dessutom har vissa vattenkraftverk begränsad produktionsförmåga p g a isläggningen.

Svenska Kraftnät har aktiverat all produktion som finns tillgänglig i effektreserven, ca 1100 MW. Det gäller två block i Karlshamnsverket, ett block i Arosverket i Västerås samt Bråvallaverket i Norrköping.

Situationen avspeglas i prissättningen på Nord Pool. Där sätts morgondagens pris kl 13 dygnet före. I eftermiddag, mellan kl 16-18, är spotpriset motsvarande drygt 14 SEK/kWh.

17 december 2009
← Se fler inlägg