Ändrad energiskatt from 1 januari 2010

Energiskatten ändras till 28 öre/kWh (35 öre inkl. moms)
Norrlandsskatten blir 18,5 öre/kWh (23,13 öre inkl. moms)

14 december 2009
← Se fler inlägg