Lerum

Ett stort tack till alla som besökte oss på Bo-och Energidagarna i Lerum. Tävlingen som gällde energispar kommer att lottas inom kort. Vinnaren meddelas skriftligen samt här på vår hemsida. Nästa gång träffas vi i Vara under Varaexpo den 10-11 oktober. Väl mött igen!

15 september 2009
← Se fler inlägg