Bli andelsägare i ett vindkraftverk!

Nu kan du som kund hos BestEl bli delägare i ett eget vindkraftverk. Samarbetet drivs tillsammans med Bara Vind i Vara Ekonomisk förening.

Som medlem och andelsägare i föreningen medverkar du till miljövänlig elproduktion i Sverige, samtidigt som du säkrar ditt elpris mot framtida höjningar. En andel kostar 7000 kr och ger dig rätt att till självkostnadspris köpa 1000 kWh per år.

För mer information kontakta Bara Vind i Vara Ek för på telefon 0512-198 40 eller besök www.baravind.se

4 juni 2009
← Se fler inlägg