Felaktig artikel

Aftonbladet publicerar idag en felaktig artikel där BestEl AB omnäms att inte redovisa elpriser enligt Konsumentverkets riktlinjer. Vi fick i november 2008 ett brev ang. bristande prisinformation på vår hemsida från KV. Detta rättades till och enligt ett beslut från december 2008 godkändes vår prisredovisning och ärendet lades ner. Aftonbladet har således ingen anledning att ha med oss i sin artikel. Som ni själva kan se finns jämförpriser lätt tillgängligt på första sidan.

22 april 2009
← Se fler inlägg