Energiskatt

Riksdagen har godkänt regeringens budgetproposition för 2009 (SFS 2008:853). Det innebär att genom indexuppräkning så kommer energiskatten från 1 januari 2009 att bli 28,2 öre/kWh (18,6 öre/kWh för lågskattekommuner).

26 november 2008
← Se fler inlägg