Andelen förnybar el i det svenska energisystemet ska öka!

vindkr

 

Det beslutade riksdagen den 21 oktober i år. Målet fram tills nu har varit att år 2020 skulle 25 TWh förnybar produceras i Sverige. Nu höjer regeringen ambitionsnivån till 30 TWh fram till år 2020. Höjningen kommer att ske genom en anpassning av kvotkurvan för elcertifikaten.

Läs regeringens beslut här.

För dig som konsument innebär det en höjning av ditt totala elpris, vilket kommer att träda i kraft den 1 januari 2016.
Troligtvis kommer detta att innebära en kostnadshöjning på i snitt 2 öre/kWh. För dig som hushållskund (5000/kWh/år), innebär det en kostnadshöjning om 100 kr/år inkl. moms. Har du elvärme (20 000 kWh/år) blir kostnadshöjningen ca 400 kr/år inkl. moms.

Den delen av ditt pris som höjs är elcertifikatet. Läs mer här.

Mer info kommer.

23 oktober 2015
← Se fler inlägg