Funderar du på att producera egen el?

I veckan förväntas riksdagen ta beslut om skattereduktion för mikroproduktion av egen el och lagen föreslås börja gälla den 1 juli. Svensk Energi är positiv till förslaget om skattereduktion som betyder att mikroproducenter får 60 öre/kWh i skattereduktion för den överskottsel som levereras ut på nätet. Men om mikroproducenten även vill sälja överskottselen kan det tyvärr medföra skatteffekter som i nuläget inte är klargjorda.

Svensk Energi förväntas få besked från Skatteverket i dessa skattefrågor efter sommaren och vår förhoppning är att mikroproduktion ska betraktas som hobbyverksamhet samt att mikroproducenten inte ska betala energiskatt på egenanvänd el.

Solar panel on a red roof

7 maj 2014
← Se fler inlägg