Earth Hour den 29 mars – Vi tänder!

I år samarbetar BestEl med de tre nätbolagen Bjärke Energi, Västra Orusts Energitjänst samt Vara Energi inför Earth Hour.

I elbranschen är vi stolta över alla fördelar som elen ger samtidigt som vår övertygelse är att el är en av lösningarna på framtidens många utmaningar till exempel klimatfrågan.

Det finns dock 1,3 miljarder människor på jorden som inte har tillgång till el. Många är barn. Detta ser vi som ett stort problem!

Ett av de områden som saknar elektricitet är Kenyas landsbygd. Under hösten 2013 gjorde BestEl tillsammans med klass 5 i en Alingsåsskola ett arbete där klassen lyckades samla ihop pengar som resulterade i solcellslampor till hela 15 familjer.

Vi har i år valt att stödja den ideella organisationen GiveWatts igen, som gör ett stort och viktigt arbete i att förse familjer på Kenyas landsbygd med ren energi i form av solcellslampor. Lamporna ger familjerna längre och ljusare dagar samtidigt som barnen på ett enkelt sätt får en bra förutsättning för att göra sina läxor i skenet från lampan.

Vår utmaning till Dig:

SLÄCK LAMPAN DEN 29 MARS KL. 20:30 – 21:30!

Vi mäter resultatet under den aktuella timmen  och omvandlar kilowattimmarna till pengar. Summan skänks med en hälsning från alla våra kunder, som bor i de tre nätområderna Bjärke, Västra Orust och Vara, till våra kunder. Resultatet redovisar vi på hemsidan så fort det går!

Banner-earth-hour-givewatts-2014-568x320px

 

https://youtu.be/TiJrvjnQxUY

       

14 mars 2014
← Se fler inlägg